052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Психотест за шофьори

Психологическото изследване измерва качествата и годността на кандидатите за придобиване на съответната категория за правоуправление - C , C1, D, D1 или професионална група. Чрез теста се изготвя вероятна прогноза на психологическото състояние на кандидата, и се издава съответното удостоверение.

На психотест се явяват

 • Водачи, които тепърва ще придобиват професионална квалификация за категории C, C1, D, D1, Tтб ( Тролейбус ), Ттм ( Трамвайна мотриса ) .
 • Таксиметрови шофьори
 • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • Граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които искат да го заменят с българско.
 • Граждани, извършили пътно транспортно произшествие - ПТП.
 • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка, поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
 • При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП.
 • За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).

Време на валидност

 • Удостоверението е валидно 3 години от датата на издаване.
 • При навършване на 65 годишна възраст срокът на валидност на удостоверението е 1 година.
 • Таксиметрови шофьори и водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари подлежат на психологическо изследване на всеки 3 години.

Необходими документи за психотест:

 • Копие и оригинал на шофьорска книжка;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС,
 • Копие на контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:

 • Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред.
 • При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството и съдебно решение, както и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
 • Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.