052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаеми наши бивши, настоящи и бъдещи клиенти,
от 15.06.2017г. стартира Оперативната програма за „Развитие на човешките ресурси“ за обучение с ваучери към бюрото по труда.
Кандидатите трябва да бъдат със средно или по-ниско образование и назначени на постоянен трудов договор.

Записването може да се извърши на място в бюрото по труда - гр. Варна, ул. Бдин № 6 или онлайн в сайта им - http://212.122.187.78:8012/services.aspx?GroupID=03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca .

Необходимите документи са лична карта и диплома подписани "вярно с оригинала" и заявление по образец.

15 % от общата сума за курса ще се заплаща от курсистите.
При записването трябва да се съобразявате с кода по СППОО за съответната професия или част от професия, за която желаете да се обучавате.
Автошкола Кали извършва обучения по следните професии с продължителност 600 часа (5 месеца) и част от професия – 300 часа (2 месеца):

I Професия – Водач на МПС за обществен превоз
код по СППОО – 840090
1. Вътрешни и международни превози на пътници за категория „D” или професионална компетентност – 300 ч
код по СППОО – 8400901
2. Вътрешен и международен превоз на товари за категория „C” или „СЕ“ или професионална компетентност - 300 ч
код по СППОО – 8400902

II. Професия – Монтьор на транспортна техника – 660 ч
код по СППОО – 525020
1. Автотранспортна техника за категория „B”. монтьор, мотокарист – 300 ч
код по СППОО – 5250201
2. Пътностроителна техника – удостоверение за монтьор и правоспособност за машинист на пътностроителна техника – 300 ч
код по СППОО – 5250202

III. Професия – Монтьор на подемно-транспортна техника
код по СППОО – 525060
1. Подемнотранспортна техника монтирана на пътни транспортни средства – автовишки, автокранисти – 300 ч
код по СППОО – 5250601
2. Подемнотранспортна техника с електрозадвиждане – мостови и козлови кранове, кулокранове – 300 ч
код по СППОО - 5250602

Желаещите да се запишат и след одобрение заповядайте да бъдете качествено обучени при нас!
За справки и запитвания 052/ 64 64 64 или avtoshkolakali@gmail.com 
https://www.az.government.bg