052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Промяна в Закона за Движение по Пътищата относно Психологическа годност!

Доскоро веднъж издадено, удостоверението за психологическа годност важеше до навършване на 55 годишна възраст (освен ако работодателя не изиска ново или при смяна на местоработата).   С новия закон за движение по пътищата водачите на таксиметров превоз или на обществени превози на пътници или товари трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност, чийто срок на валидност е три години.

 В държавен вестник бр. 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

В § 21. от въпросния брой е записано, че член 178в се изменя така:

(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност

Когато нарушението по ал.1-5 е повторно,наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба и имуществена санкция  в двоен размер.