052 646 464
088 651 5531
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Всички, които желаят да се запишат в курс за повишаване на квалификацията чрез обучение с ваучери към Бюрото по труда трябва да обърнат внимание на кода и професията, които попълват.

За обучение Вътрешни и международни превози на пътници код по СППОО – 8400901 - за категория „D” или професионална компетентност – 300ч
Също така Вътрешни и международни превози на товари код по СППОО – 8400902 - за категория „C” или „СЕ“ или професионална компетентност - 300 ч 
се отбелязват като Професия

Част от професия: Монтьор на транспортна техника код по СППОО 525020
Специалност: Автотранспортна техника код по СППОО – 5250201 - за категория „B”. монтьор, мотокарист – 300ч;
или Пътностроителна техника код по СППОО – 5250202– удостоверение за монтьор и правоспособност за машинист на пътностроителна техника – 300 ч;

Част от професия: Монтьор на подемно-транспортна техника код по СППОО 525060
Специалност:  Подемнотранспортна техника монтирана на пътни транспортни средства код по СППОО – 5250601 – автовишки, автокранисти – 300 ч;
или Подемнотранспортна техника с електрозадвиждане код по СППОО – 5250602 – мостови и козлови кранове, кулокранове – 300 ч


Предоставяме ви образци за попълване на Заявленията: