052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Промени в Закона за движение по пътищата относно реда на отнемане на контролните точки и броя им за новите шофьори

Изменения относно контролните точки има за новите шофьори считано от началото на месец април 2017 г. Промените се отнасят за броя контолни точки на младите водачи на МПС, които ще стартират своята шофьорска практика с 26 точки за извършване на отчет за извършените нарушения. Едва след придобиването на 24 месеца стаж като шофьор от категория В, водачите ще получат допълнително 13 точки за достигане на максималния брой от 39 контролни точки. Тази наредба влиза в сила от 1 юли 2017 г., като водачите придобили свидетелство за правоспособност до тази дата запазват пълния си брой точки.

Други промени във връзка с контролните точки са въведени и относно реда на отнемането им. Санкциите са както следва:

За установено количество на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 промила, установено чрез медицинско изследване или техническо средство (дрегер) – 10 контролни точки. При повторно извършване на същото нарушение – 15 точки.

Водач на МПС или друго превозно средство по Закона за движение по пътищата, който отказва да му бъде направена проверка с техническо средство за установяване на алкохолното или наркотично съдържание в кръвта, наказанието е отнемане на 12 контролни точки.

Шофьорите, чиито регистрационни табели не са поставени на предвидените за тази цел места на превозното средство, ще бъдат лишени от 8 контролни точки.

За водачите, които не са регистрирали своите автомобили по надлежния ред или не са поставили регистрационния номер, наказанието е отнемане на 10 контролни точки.

Пет точки ще бъдат отнемани на водачи на МПС за неспазване правилата за преминаване през железопътен прелез.

Превишаване на максималната скорост с над 50 км в час за населено място или за извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари, става повод за отнемане на 12 контролни точки.

За неспазването на знак STOP или неправилно изпреварване санкцията е 8 контролни точки.

Използването на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо това без участие на ръцете, се наказва с отнемане на 6 контролни точки.

Липсата на предпазен колан за автомобилните шофьори или непоставена каска при водачите на мотоциклети се санкционира отново с 6 точки.

Превозването на деца в нарушение на изискванията е наказуемо с отнемане на 6 контролни точки.

За преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава това действие, се вземат 8 контролни точки. Когато нарушението се проявява повторно – 12 точки.

За неосигуряване предимство на пешеходна пътека - 8 точки, а при повторно неспазване - 12 контролни точки.“

Горепосочените административни наказания вече са в сила. Санкционирането на водачите на МПС до официалното приемане на тази разпоредба и обнародването й в Държавен вестник се счита по реда на действащите до съответния момент правила.

При настоящите обстоятелства особено новите водачи за категория В трябва да бъдат изключително предпазливи и да спазват заръките на своите инструктори, дори след успешното приключване на курса.

Автошкола Кали апелира към всички свои настоящи, бъдещи и бивши курсисти да бъдат внимателни на пътя за да пазят себе си и околните.