052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Лицензии и сертификати

Разрешение 2543/02.07.2008 за извършване на обучение на кандидати за придобиване правоспособност за управление на МПС.

Разрешение 2543/02.07.2008

за извършване на обучение на кандидати за придобиване правоспособност за управление на МПС.

Лицензия 200912814 / 26.01.2010 а извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Лицензия 200912814 / 26.01.2010

за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Приложение към лицензия 200912814  за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Приложение към лицензия 200912814

за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Разрешение 60/06.03.2010 а организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари

Разрешение 60/06.03.2010

за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.

Удостоверение за регистрация 26 / 12.02.2010

Удостоверение за регистрация 26 / 12.02.2010

за организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари за собствена сметка.