052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Курс професионална компетентност за ръководители

Курс професионална компетентност за ръководители

Учебен център Автошкола Кали провежда курс за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за товари и пътници

Относно дати за започване, моля свържете се с нас.

Изпитът за придобиване на "Удостоверение за професионална компетентност" е пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на предварително обявени дати в сайта на агенцията http://www.rta.government.bg

Сертификатът, който получават превозвачите е безсрочен и международно признат. Той съвпада напълно с образеца на сертификат за професионална компетентност, публикуван в Европейската Директива за достъпа до професията - 96/26/ЕС. Всеки, който го притежава може да бъде сигурен, че този документ е признат от компетентните органи на всяка една страна-членка. Документа се подписва от Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и е валиден при издаването на лиценза на Общността.

Според последните изменения в Наредба №11 на Министерство на транспорта, (изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.), международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта. Транспортната дейност може да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо „Удостоверение за професионална компетентност”.

Темите разглеждани в курса са:

Гражданско право, Търговско право, Трудово право и социално осигуряване, Данъчен режим, Търговско и финансово управление на предприятието, Достъп до пазара, Технически норми и експлоатация, Логистика- спедиция- ИНКОТЕРМС- комбиниран транспорт, Безопасност на движението. Практическите занимания включват решаване на тестове и казуси, близки до реалните условия на работа и пътуване.

Програмата на този курс изцяло е съобразена с изискванията на Европейския съюз, чрез прилагането на единни и хармонизирани учебни програми в съответствие с международното законодателство.

Обучението е индивидуално, съобразено със свободното време на кандидатите.

Осигурени учебни помагала и компетентен преподавателски екип. 

 

Попитай за курс

За запитване за започване на курс или допълнителна информация, моля попълнете формата по-долу. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

Код за сигурност( Капча )