052 646 464
088 651 5531
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Курс за професионална компетентност по Наредба №41 за придобиване на карта за квалификация на водача за пътници и товари

Място за записване и провеждане на курс: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 33 тел.: 052 64 64 64  и  гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 15 тел.: 0882 55 44 40


Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, с категория “C“ или “CE”, извършващи обществени превози на товари или превози за собствена сметка в страната и чужбина.

За водачите на МПС от категория „D” и „DE”, които извършват обществени превози на пътници или превози за собствена сметка в страната и чужбина, също трябва да притежават съответната карта за квалификация на водача

Водачите, придобили категория „C” преди 10.09.2009г. подлежат на периодично обучение за професионална компетентност, а тези, които са се сдобили с категорията след 10.09.2009г. - на курс за начална квалификация.

Съответно за шофьорите на автобус, придобили своята правоспособност категория „D” и „DE” преди 10.09.2008г. също подлежат на периодично обучение за професионална компетентност, а тези, които са изкарали категорията след 10.09.2008г. - на курс за начална квалификация.както следва:

Периодично обучение (дата за курс тук)

Форма на периодичното обучение: Присъствена – до 30% разрешени отсъствия от модул
Срок на обучение: 6 учебни дни
Теория 40 часа
Практика 7 часа
Правоспособност: Придобиване на удостоверение за професионална компетентност
Изпит: Без изпит

Възможност за периодичното обучение само в събота и неделя (3 съботи и 3 недели)

Курс за начална квалификация (дата за курс тук)

Задължителен за всички водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство за съответната категория:

  • след 10.09.2008 г. за категории D или D+E;
  • след 10.09.2009 г. за категории C или C+E.

Това обучение има два вида:

- Пълен курс на обучение
Пълният курс е с продължителност минимум 374 учебни часа (52 дни). Изискванията към водачите за съответните категории са както следва:
  • за кат. C и CE – от навършени 18 години до 21 години
  • за кат. D и DE – от навършени 21 години до 23 години.

- Ускорен курс на обучение
Продължителността на ускорения курс е минимум 187 учебни часа (26 дни). Изискванията към водачите са:
  • за кат. C и CE – навършени минимум 21 години.
  • за кат. D и DE – навършени минимум 23 години.

Начална квалификация в курс за ускорено обучение по чл. 16 ал. 3:
Правоспособност придобиване на удостоверение за професионална компетентност
Форма на обучение дневна присъствена
Срок на обучение 26 дни
Теория – 174 часа
Практика – 13 часа
Право на отсъствия 30% от всеки модул
Изпит  провежда се на две части

I - ва част - тест включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. Успеваемост при правилен отговор на повече от 50 въпроса.

II - ра част – тест, включващ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, и решаване на два казуса. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат, а казусите са еднакви за всички кандидати. За теста и казусите се предоставят общо 120 минути.

Успеваемост при правилен отговор на 15 въпроса и не по-малко от 60% от точките, предвидени на казусите.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. След това кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Автошкола Кали ООД притежава Удостоверение за регистрация № 26 от 12.02.2010 г. за провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача по Наредба №41 от 04.08.2008 г. ДВ. бр.73 от 2008г.
 

Попитай за курс

За запитване за започване на курс или допълнителна информация, моля попълнете формата по-долу. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

Код за сигурност( Капча )