052 646 464
088 651 5531
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Съб.
8.00 - 18.00

Курс за професионална компетентност по Наредба №41 за придобиване на карта за квалификация на водача за пътници и товари

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС,с категория С, С+Е, Д и Д+Е, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка в страната и чужбина. Старите водачи преминават курс за периодично обучение, а младите подлежат на курс за начална квалификация, както следва:

Периодично обучение (дата за курс тук)

Форма на периодичното обучение: Присъствена – до 30% разрешени отсъствия от модул
Срок на обучение: От 5 до 11 учебни дни
Теория 40 часа
Практика 7 часа
Правоспособност: Придобиване на удостоверение за професионална компетентност
Изпит: Без изпит

Възможност за периодичното обучение само в събота и неделя (3 съботи и 2 недели)

ГРАФИК

за явяване на периодично обучение
Водачи придобили правоспособност за кат.: Д,Д1,Д1+Е,Д+Е
Придобита
Правоспособност
oт - до
Трябва да изкарат
курс за периодично обучение
Придобита правоспособност
преди 31.12.70 година
Курс до 31.12.09г.
Придобита правоспособност
от 01.01.71г.- до 31.12.80г.
Курс до 31.12.10 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.81г.- до 31.12.90г.
Курс до 31.12.11 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.91г.- до 31.12.00г.
Курс до 31.12.12 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.01г.- до 10.09.08г.
Курс до 10.09.13 г.
Водачи придобили правоспособност за кат.: С,С1,С1+Е,С+Е
Придобита
Правоспособност
oт - до
 I-ви курс
 Периодично
 обучение
Придобита правоспособност
преди 31.12.70 година
Курс до 31.12.10 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.71г.- до 31.12.80г.
Курс до 31.12.11 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.81г.- до 31.12.90г.
Курс до 31.12.12 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.91г.– до 31.12.00г.
Курс до 31.12.13 г.
Придобита правоспособност
от 01.01.01г. – до 10.09.09г.
Курс до 10.09.14 г.

Курс за начална квалификация (дата за курс тук)

За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

  • след 10.09.2008 г. за категории D или D+E;
  • след 10.09.2009 г. за категории C или C+E.

Пълен курс на обучение

Пълния курс е с продължителност минимум 374 учебни часа.

Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 18 години.
  • за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.

Ускорен курс на обучение

Продължителността на ускорения курс е минимум 187 учебни часа

Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 21 години.
  • за кат. Д и Д+Е – навършени 23 години.

Начална квалификация в курс за ускорено обучение по чл. 16 ал. 3:

Правоспособност придобиване на удостоверение за професионална компетентност
Форма на обучение дневна присъствена
Срок на обучение минимум 24 дни
Теория – 174 часа
Практика – 13 часа
Право на отсъствия 30% от всеки модул
Изпит  провежда се на две части

I - ва част - тест включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. Успеваемост при правилен отговор на повече от 50 въпроса.

II - ра част – тест, включващ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, и решаване на два казуса. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат, а казусите са еднакви за всички кандидати. За теста и казусите се предоставят общо 120 минути.

Успеваемост при правилен отговор на 15 въпроса и не по-малко от 60% от точките, предвидени на казусите.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. След това кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Автошкола Кали ЕООД притежава Удостоверение за регистрация № 26 от 12.02.2010 г. за провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача по Наредба №41 от 04.08.2008 г. ДВ. бр.73 от 2008г.
 

Попитай за курс

За запитване за започване на курс или допълнителна информация, моля попълнете формата по-долу. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

Код за сигурност( Капча )