052 646 464
088 651 5531
0888 634 295
Варна,бул. Ян Хунияди 33
Разград, Добрич
Пон. - Пет.
8.00 - 18.00

Курс ADR консултант

Всяка фирма извършваща дейност с опрасни товари или товарене и разтоварване на такива, трябва да има назначено лице, което да отговаря за безопасността при работа. Това лице се нарича Консултант по безопасността при превоз на опасни товари (АДР консултант) и съблюдава правилата за предотвратяване на опасностите при извършване на дейността.

Обучението в този курс се провежда в съответствие с текстовете на ратифицираната от Република България Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR и Наредба № 40 от 14.01.2004г.

Основната цел на обучението е да се предадат на кандидатите достатъчни познания за рисковете, произлизащи от превозваните опасни товари, за законите, разпоредбите и прилаганите административни мерки. Курсистите се запознават с професионалната им отговорност като консултанти по безопасността при превоза на опасни товари (АДР).

Продължителността на курса е 64 учебни часа, като са разпределени в 8 дни по 8 часа.

Изпитите са в няколко модула и се провеждат по определен график от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. ( http://www.rta.government.bg/index.php?page=grafici_adr )