• Шофьорски курсове
    Започват всяка ЧЕТНА СЕДМИЦА
  • Курс ADR Опасни товари
    Описание
  • Курс за кранисти
    Описание

Бъди независим - стани шофьор!

Курс за ADR - превоз на опасни товари по шосе

Начало - 07 Май 2015г. 

Изпит - 14 Май 2015г. 
Записване до - 05 Май 2015г. 

Следващ курс! 

Начало - 21 Май 2015г. 
Изпит - 28 Май 2015г. 
Записване до - 19 Май 2015г. 

Следващ курс! 


Начало - 11 Юни 2015г. 
Изпит - 18 Юни 2015г. 
Записване до - 9 Юни 2015г.

Подробно

Безплатно обучение с ваучери за водач на МПС за обществен превоз на пътници и товари

Нов курс: В очакване 2015г.! 

Професия: „Водач на МПС за обществен транспорт”

Специалност: „Вътрешни и международни превози на товари” Код: 8400902
Специалност: „Вътрешни и международни превози на пътници” Код: 8400901

Безплатно обучение с ваучери по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Подробно