• Шофьорски курсове
    Започват всяка ЧЕТНА СЕДМИЦА
  • Курс ADR Опасни товари
    Описание
  • Курс за кранисти
    Описание

Бъди независим - стани шофьор!

Курс за ADR - превоз на опасни товари по шосе

Начало - 15 Октомври 2015г. 


Изпит - 22 Октомври 2015г.
Записване до - 13 Октомври 2015г. 


Следващ курс! 

Начало - 05 Ноемви 2015г. 

Изпит - 12 Ноември 2015г. 

Записване дп - 03 Ноември 2015г.

Следващ курс! 

Начало - 19 Ноемви 2015г. 

Изпит - 26 Ноември 2015г. 
Записване дп - 17 Ноември 2015г.
Подробно

Безплатно обучение с ваучери за водач на МПС за обществен превоз на пътници и товари

Нов курс: В очакване 2015г.! 

Професия: „Водач на МПС за обществен транспорт”

Специалност: „Вътрешни и международни превози на товари” Код: 8400902
Специалност: „Вътрешни и международни превози на пътници” Код: 8400901

Безплатно обучение с ваучери по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Подробно